Zarządzenie Nr 26/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie Nr 26/2008
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 czerwca 2008 r.

Działając na podst. art. 188 ust. 1 pkt 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czewrca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 249 poz. 2104) i § 15 uchwały nr 101/XVI/2008 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 12 marca 2008r. w sprawie budżetu gminy na 2008 rok dokonuję następujących zmian w planie wydatków budżetowych między paragrafami na 2008r.

Dział

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Kwota w zł

Kwota w zł

 

 

 

 

Zmniejszenia

Zwiększenia

801

 

 

Oświata i wychowanie

75 400,00

75 400,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

57 200,00

50 000,00

 

 

4110

Składki na ubezp. społeczne

57 200,00

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

40 000,00

 

 

4260

Zakup energii

 

10 000,00

 

80103

 

Oddziały klas 0 w szkołach podstawowych

100,00

100,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

100,00

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

 

100,00

 

80110

 

Gimnazja

17 000,00

17 000,00

 

 

4110

Składki na ubezp. społeczne

 

17 000,00

 

 

4260

Zakup energii

7 000,00

 

 

 

4300

Zakup pozostałych usług

10 000,00

 

 

80146

 

Dokształcanie i doskok. naucz.

1 000,00

1 000,00

 

 

4300

Zakup pozostałych usług

1 000,00

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

 

1 000,00

 

80148

 

Stołówki szkolne

 

7 200,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

5 000,00

 

 

4260

Zakup energii

 

2 000,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

 

200,00

 

80195

 

Pozostała działalność

100,00

100,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

100,00

 

 

4300

Zakup pozostałych usług

100,00

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 26/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.05.2011 12:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż