Zarządzenie Nr 43A/2008 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 43A/2008
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 25 września 2008 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Podstawa prawna: art. 26 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.)

1. Zarządzam przeprowadzenie rocznej inwentaryzacji majątku (materiałów) znajdujących się w magazynach oraz budynku Urzędu Gminy w Starym Dzikowie, w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzikowie, w Wiejskim Domu Kultury w Cewkowie, Cewkowie Woli, Nowym Dzikowie, Ułazowie, Moszczanicy, w OSP Cewków, Stary Dzików, Nowy Dzików, Ułazów i Moszczanica.
2. Inwentaryzacja przeprowadzona będzie w okresie od 25.09.2008r. do 31.12.2008r.
3. Rodzaj inwentaryzacji - roczna w formie spisu z natury.
4. Do przeprowadzenia inwentaryzacji wyznaczam zespoły spisowe zgodnie z Zarządzeniem Nr 31/2005 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 15 września 2005r.
5. Osoby powołane na członków zespołu spisowego ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe oraz z godne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury.
6. Inwentaryzację należy przeprowadzić według stanu na dzień spisu.
7. Arkusze spisowe wydane zostaną przewodniczącemu zespołu spisowego.
8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 43A/2008 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.05.2011 10:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż