Zarządzenie Nr 45/2008 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie Nr 45/2008
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 września 2008 r.

Działając na podst. art. 188 ust. 1 pkt 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 249 poz. 2104) i § 15 uchwały nr 101/XVI/2008 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 12 marca 2008r. w sprawie budżetu gminy na 2008 rok dokonuję następujących zmian w planie wydatków budżetowych między paragrafami na 2008r.

Dział

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Kwota w zł

Kwota w zł

 

 

 

 

Zmniejszenia

Zwiększenia

801

 

 

Oświata i wychowanie

88 142,00

88 142,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

29 261,00

47 114,00

 

 

3020

Nagrody i wyd. osob. niezliczone do wynagrodzeń

 

47 000,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

29 261,00

 

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych

 

114,00

 

80110

 

Gimnazja

36 881,00

36 881,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

36 881,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

30 000,00

 

 

 

4300

Zakup pozostałych usług

6 881,00

 

 

80114

 

Gminny Zespół Ekon-Adm. Szkół

22 000,00

1 220,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

22 000,00

 

 

 

4300

Zakup pozostałych usług

 

1 220,00

 

80195

 

Pozostała działalność

 

2 927,00

 

 

4440

Odpis na ZFŚS

 

2 927,00

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 45/2008 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.05.2011 10:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż