Zarządzenie Nr 49/2008 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Starym Dzikowie

Zarządzenie Nr 49/2008
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 30 października 2008 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Starym Dzikowie

Działając na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 33/2003 z dnia 28 października 2003 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Starym Dzikowie zmienionego Zarządzeniem Nr 12/2008 z dnia 10 kwietnia 2008 r. – w związku z likwidacją Zakładu Weterynarii schemat organizacyjny otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 49/2008 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Starym Dzikowie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.05.2011 10:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż