Zarządzenie Nr 54/2008 z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie Nr 54/2008
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 31 grudnia 2008 r.

Działając na podst. art. 188 ust. 1 pkt 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 249 poz. 2104) i § 15 uchwały nr 101/XVI/2008 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 12 marca 2008r. w sprawie budżetu gminy na 2008 rok dokonuję następujących zmian w planie wydatków budżetowych między paragrafami na 2008r.

Dział

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Kwota w zł

Kwota w zł

 

 

 

 

Zmniejszenia

Zwiększenia

801

 

 

Oświata i wychowanie

160 486,00

160 486,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

132 486,00

96 666,00

 

 

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

 

27 000,00

 

 

4210

zakup materiałów

 

43 000,00

 

 

4240

zakup pomocy naukowych

 

6 000,00

 

 

4260

zakup energii

 

19 000,00

 

 

4270

zakup usług remontowych

132 486,00

 

 

 

4300

zakup pozostałych usług

 

900,00

 

 

4370

zakup usług telefonii stacjonarnej

 

400,00

 

 

4430

różne opłaty i składki

 

310,00

 

 

4440

odpisy na ZFŚS

 

56,00

 

80103

 

Oddziały klas zerowych w szkołach podstawowych

 

12 020,00

 

 

3020

nagrody i wyd. osob. niezliczone do wyn.

 

1 000,00

 

 

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

 

11 000,00

 

 

4410

podróże służbowe krajowe

 

20,00

 

80110

 

Gimanzja

25 300,00

25 300,00

 

 

3020

nagrody i wyd. osob. niezliczone do wyn.

800,00

 

 

 

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

 

4 000,00

 

 

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

 

3 300,00

 

 

4210

zakup materiałów

16 500,00

 

 

 

4240

zakup pomocy naukowych

 

18 000,00

 

 

4260

zakup energii

4 000,00

 

 

 

4300

zakup pozostałych usług

2 000,00

1 220,00

 

 

4370

zakup usług telefonii stacjonarnej

2 000,00

 

 

80146

 

Dokształcanie i doskok. nauczycieli

200,00

200,00

 

 

4210

zakup materiałów

200,00

 

 

 

4410

podróże służbowe krajowe

 

200,00

 

80148

 

Stołówki szkolne

 

23 500,00

 

 

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

 

4 000,00

 

 

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

 

300,00

 

 

4120

składki na Fundusz Pracy

 

100,00

 

 

4220

zakup żywności

 

19 000,00

 

 

4410

podróże służbowe krajowe

 

100,00

 

80195

 

Pozostała działalność

2 500,00

2 800,00

 

 

4210

zakup materiałów

 

2 800,00

 

 

4300

zakup pozostałych usług

2 500,00

 

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

152,00

152,00

 

85401

 

Świetlice szkolne

122,00

152,00

 

 

3020

nagrody i wyd. osob. niezliczone do wyn.

 

150,00

 

 

4120

składki na Fundusz Pracy

 

2,00

 

 

4210

zakup materiałów

122,00

 

 

85446

 

Dokształcanie i doskok. nauczycieli

30,00

 

 

 

4300

zakup pozostałych usług

30,00

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 54/2008 z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.05.2011 14:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż