Zarządzenie Nr 56/2008 z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami

Zarządzenie Nr 56/2008
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 31 grudnia 2008 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami

Działając na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) i § 15 uchwały Nr 101/XVI/08 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok i upoważnienia Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie –

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 15.770,90 zł, w tym:
a) w dziale „Pomoc społeczna” na kwotę 15.770,90 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 56/2008 z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.05.2011 14:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż