INFORMACJA
z wykonania budżetu Gminy Stary Dzików
za 2010 rok

Wykonanie budżetu Gminy Stary Dzików w 2010 roku przedstawia się następująco:      

Wydatki - 17.140.729,68 zł
Dochody - 15.599.376,21 zł
Przychody - 3.041.532,10 zł
Rozchody - 168.195,59 zł

Budżet Gminy zamknął się deficytem w wysokości 1.541.353,47 zł.

W 2010 roku Gmina Stary Dzików wykorzystała środki pochodzące z Unii Europejskiej w ramach programów:
- PROW na lata 2007-2013 w wysokości - 552.652,00 zł
- PO KL w wysokości – 63.725,58 zł
- środki pochodzące z Banku Światowego w ramach realizacji Programu Integracji Społecznej w wysokości 73.271,65 zł
RPO na lata 2007-2013 - 473.996,64 zł.

Na dzień 31.12.2010 r. Gmina Stary Dzików nie posiada zobowiązań wymagalnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych.

W 2010 roku Gmina udzieliła pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 810.227,41 zł oraz otrzymała pomoc finansową od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 65.300,33 zł.

W 2010 roku Gmina Stary Dzików nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja z wykonania budżetu Gminy Stary Dzików za 2010 rok
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:25.05.2011 12:24
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:25.05.2011 12:24