Uchwała Nr 106/XIII/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości

Uchwała Nr 106/XIII/2003
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia :

§ 1

Uchylić własną Uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości Nr 87/XI/2003 z dnia 19 września 2003 r.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty - na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 106/XIII/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.12.2004 12:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż