Uchwała Nr 113/XIV/2004 z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Weterynarii w Starym Dzikowie

Uchwała Nr 113/XIV/2004
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 17 marca 2004 r.

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Weterynarii w Starym Dzikowie

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmian.) i art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się stawki jednostkowe dotacji przedmiotowej dla Zakładu Weterynarii w Starym Dzikowie:
1.
Prowadzenie profilaktyki w zakresie zapobiegania chorobom wymion u krów – 5 zł/szt.
2.
Prowadzenie profilaktyki w zakresie żywienia krów zapobiegającego ketozie – 15 zł/szt.
3.
Dopłaty do leczenia obrzękówki i różycy u świń – 10 zł/szt.
4.
Dopłaty do szczepienia prosiąt – 2 zł/szt.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 r.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 113/XIV/2004 z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Weterynarii w Starym Dzikowie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.12.2004 12:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż