Zarządzenie Nr 1/2007 z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie wysokości pogotowia kasowego na rok 2007

Zarządzenie Nr 1/2007
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 2 stycznia 2007 r.

w sprawie wysokości pogotowia kasowego na rok 2007

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Wójt Gminy
zarządza:

§ 1

Ustalić w kasie Urzędu Gminy Stary Dzików pogotowie kasowe na rok 2007 w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2007 r.


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 1/2007 z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie wysokości pogotowia kasowego na rok 2007
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.01.2012 13:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż