Uchwała Nr 114/XIV/2004 z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie zmiany zakresu wykonywania programu inwestycyjnego pn. "Czysta i zdrowa Gmina" określonego uchwałą Nr 230/XXXII/2002

Uchwała Nr 114/XIV/2004
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 17 marca 2004 r.

w sprawie zmiany zakresu wykonywania programu inwestycyjnego pn. “Czysta i zdrowa Gmina” określonego uchwałą Nr 230/XXXII/2002

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 110 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

Zmienić zakres wykonywania programu inwestycyjnego pn. “Czysta i zdrowa Gmina” poprzez zmianę terminu realizacji zadań:
1)
zadanie o wartości 1.176.291 zł – budowa sieci kanalizacyjnej w Ułazowie przenosi się na rok 2004,
2)
zadanie o wartości 1.052.449 zł – budowa sieci kanalizacyjnej w Moszczanicy przenosi się na 2005 rok.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 114/XIV/2004 z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie zmiany zakresu wykonywania programu inwestycyjnego pn. "Czysta i zdrowa Gmina" określonego uchwałą Nr 230/XXXII/2002
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.12.2004 12:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż