Zarządzenie Nr 12/2007 z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie ustalenia ceny drewna

Zarządzenie Nr 12/2007

Wójta Gminy Stary Dzików

z dnia 8 maja 2007 r.

  

w sprawie ustalenia ceny drewna

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. jed. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

  

zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Ustalam cenę drewna jak w „Ramowym cenniku sprzedaży drewna Nr 2/2007” stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

  

§ 2

 

Traci moc zarządzenie Nr 6/2007 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia ceny drewna.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 12/2007 z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie ustalenia ceny drewna
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.01.2012 14:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż