Zarządzenie Nr 13/2007 z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych

Zarządzenie Nr 13/2007

Wójta Gminy Stary Dzików

z dnia 24 maja 2007 r.

  

w sprawie regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych

  

Na podstawie art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 55, poz. 361)

  

Wójt Gminy Stary Dzików

zarządza co następuje:

  

§ 1

 

Wprowadza się do stosowania w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy „Regulamin przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych”, stanowiący Załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

1.      Wszystkich pracowników jednostek, o których mowa w § 1 zobowiązuję do zapoznania się z w/w Regulaminem i do przestrzegania podanych w nim zasad.

2.      Odpowiedzialni za prawidłową realizację postanowień zawartych w Regulaminie są bezpośredni przełożeni.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2007 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 13/2007 z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.01.2012 15:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż