Uchwała Nr 35/V/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gospodarstwa Pomocniczego w Starym Dzikowie, dla którego Gmina jest organizatorem

Uchwała Nr 35/V/2011
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gospodarstwa Pomocniczego w Starym Dzikowie, dla którego Gmina jest organizatorem

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.) –

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gospodarstwa Pomocniczego w Starym Dzikowie za 2010 rok.

§ 2

Posporządzeniu bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2010 r. w wersji porównawczej stwierdza się, że przychody w Gospodarstwie Pomocniczym w Starym Dzikowie zostały wykorzystane zgodnie z planem.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 35/V/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gospodarstwa Pomocniczego w Starym Dzikowie, dla którego Gmina jest organizatorem
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.01.2012 11:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż