Uchwała Nr 43/VII/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2014

Uchwała Nr 43/VII/2011

Rady Gminy w Starym Dzikowie

z dnia 25 maja 2011 r.

 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2014

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493)

 

Rada Gminy w Starym Dzikowie

uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2014 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy w Starym Dzikowie.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 43/VII/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2014
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.01.2012 13:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż