Uchwała Nr 126/XV/2004 z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie, dla którego Gmina jest organizatorem

Uchwała Nr 126/XV/2004
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 14 kwietnia 2004 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie, dla którego Gmina jest organizatorem

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. Nr 121 poz. 591 z późn. zm.) –

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie za 2003 r.

§ 2

Po sporządzeniu rachunku zysków i strat za 2003 r. w wersji porównawczej stwierdza się, że GOK w Starym Dzikowie nie posiada zysków, straty zaś pokryte zostały z otrzymanej dotacji z budżetu gminy.

§ 3

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 126/XV/2004 z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie, dla którego Gmina jest organizatorem
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.12.2004 14:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż