Zarządzenie Nr 54/2011 z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji do spraw szacowania szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych na terenie gminy Stary Dzików

Zarządzenie Nr 54/2011
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 7 lipca 2011 r.

w sprawie powołania komisji do spraw szacowania szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych na terenie gminy Stary Dzików

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się skład osobowy komisji ds. szacowania szkód  w infrastrukturze komunalnej spowodowanych opadami deszczu w dniach 30.06.2011r. - 06.07.2011r. na terenie gminy Stary Dzików w składzie:
1) Pan Marek Buczko - Przewodniczący Komisji
2) Pan Jan Nieckarz - Przewodniczący Komisji
3) Pan Mariusz Wach - Członek Komisji
4) Pan Stanisław Sobczyszyn - Członek Komisji

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji p. Marek Buczko.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 54/2011 z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji do spraw szacowania szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych na terenie gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.01.2012 13:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż