Uchwała Nr 128/XV/2004 z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego

Uchwała Nr 128/XV/2004
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 14 kwietnia 2004 r.

w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88 poz. 985 ze zmianami) oraz art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132 poz. 622 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala:

§ 1

Przeprowadzić referendum gminne w sprawie przejęcia przez gminę od właścicieli nieruchomości obowiązków pozbywania się odpadów komunalnych.

§ 2

Ustalić pytanie do referendum: “Czy jesteś za tym aby gmina od dnia 1 lipca 2004 r. przejęła od właścicieli nieruchomości obowiązek zbiórki i pozbywania się odpadów komunalnych”.

§ 3

Ustalić termin przeprowadzenia referendum na dzień 13 czerwca 2004 r.

§ 4

Ustalić kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum (załącznik nr 1).

§ 5

Ustalić wzór karty do głosowania (załącznik nr 2).

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 128/XV/2004 z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.12.2004 14:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż