Uchwała Nr 129/XVI/2004 z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw Referendum Lokalnego

Uchwała Nr 129/XVI/2004
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 12 maja 2004 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw Referendum Lokalnego

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 49 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88 poz. 985 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

Powołać Gminną Komisję do spraw Referendum Lokalnego w składzie:
1. Kantor Eugeniusz
2. Kolasa Julian
3. Wach Jan
4. Dyjak Adam
5. Kwiatkowski Tadeusz
6. Trybuszek Krystyna
7. Buczko Marek

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 129/XVI/2004 z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw Referendum Lokalnego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.12.2004 14:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż