Uchwała Nr 130/XVI/2004 z dnia 12 maja 2004 r. w spr. zmiany zakresu wykonywania programu inwestycyjnego p.n. „Rozwój edukacyjny i sportowy Gminy” określonego uchwałą Nr 108/XIII/2003

Uchwała Nr 130/XVI/2004
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 12 maja 2004 r.

w sprawie zmiany zakresu wykonywania programu inwestycyjnego p.n. “Rozwój edukacyjny i sportowy Gminy” określonego uchwałą Nr 108/XIII/2003

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 110 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

Zmienić zakres wykonywania programu inwestycyjnego p.n. “Rozwój edukacyjny i sportowy Gminy” o kwotę 200.000 zł na zadaniu “Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starym Dzikowie” z tytułu przeniesienia wykonywania stolarki okiennej i drzwiowej na 2004 r.
-
łączne nakłady po zmianach 400.000 zł
  
w tym: środki własne 400.000 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 130/XVI/2004 z dnia 12 maja 2004 r. w spr. zmiany zakresu wykonywania programu inwestycyjnego p.n. „Rozwój edukacyjny i sportowy Gminy” określonego uchwałą Nr 108/XIII/2003
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.12.2004 14:32