Uchwała Nr 135/XVIII/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej Gminy

Uchwała Nr 135/XVIII/2004
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 25 sierpnia 2004 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej Gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591) oraz art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) -

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z działalności finansowej i gospodarczej Gminy za I półrocze 2004 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty - na tablicy ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 135/XVIII/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej Gminy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.12.2004 08:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż