WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY STARY DZIKÓW

przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------___

 

 

Lp.

KW

Nr działki

Powierzchnia

(m2)

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

(zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Dzików)

Termin zagospoda- rowania

 

Cena nieruchomości

Wysokość opłat, stawek procentowych,

czynszu, termin wnoszenia i zasady aktualizacji

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży

użytkowania wieczystego

najmu lub dzierżawy

Termin złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo

1.

KW 7424

2754/4 –

3 900 m2

Położona na terenie wsi Cewków przy drodze powiatowej Cewków - Cieszanów

Teren położony w strefie istniejących terenów osadniczych wsi Cewków (mieszkaniowo-usługowe)

-

60 000,00 zł

-

sprzedaż

 

25.05.2012r

 

 

 

Stary Dzików 10.04.2012r

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Dzików przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:10.04.2012 12:48
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:10.04.2012 12:48