Stary Dzików dn. 08.08.2012 r.

GKiOś.621.1.2012

 

OBWIESZCZENIE

 

o przystąpieniu do opracowania „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stary Dzików”

 

Wójt Gminy Stary Dzików podaje do publicznej wiadomości informacje o przystąpieniu do opracowania „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stary Dzików”

Podstawa rozpoczęcia prac nad projektem dokumentu jest uchwała Nr 124/XX/2012 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 27 czerwca 2012 r.

W zakresie niniejszego opracowania zostanie wykonana inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Stary Dzików. Planowany termin przeprowadzenia inwentaryzacji to: 13.08.2012r. – 17.08.2012r.

W ramach inwentaryzacji zostanie wykonany spis z natury oraz „ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”.

Jednocześnie przypomina się, że obowiązek składania sprawozdań (informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania) przez osoby fizyczne, które posiadają substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (azbest) wynika z art. 162 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). Obowiązkiem właścicieli wykorzystujących wyroby azbestowe jest też wykonanie „oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”.

W związku z powyższym Wójt Gminy Stary Dzików zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy o umożliwienie przeprowadzenia inwentaryzacji na terenie poszczególnych miejscowości.

Wykonawcą prac jest firma WESSLING POLSKA Sp. z o.o. ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków (Tel. 12 297 46 52)

Jeżeli dla opracowanego dokumentu zajdzie potrzeba przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko to wówczas zostanie przedłożony dla konsultacji społecznej. Termin konsultacji zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty t.j. poprzez obwieszczenie Wójta Gminy Stary Dzików oraz podanie informacji w stary-dzikow.bip.info.pl.

  Wójt Gminy

Barbara Małecka

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stary Dzików”
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:08.08.2012 14:38
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:08.08.2012 14:38