Uchwała Nr 146/XVIII/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia uchwały Zebrania Wiejskiego wsi Moszczanica w sprawie bezpłatnego przydziału drewna

Uchwała Nr 146/XVIII/2004
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 25 sierpnia 2004 r.

w sprawie zatwierdzenia uchwały Zebrania Wiejskiego wsi Moszczanica w sprawie bezpłatnego przydziału drewna

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 43 i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) –

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

Zatwierdzić uchwałę z zebrania wiejskiego wsi Moszczanica dotyczącą bezpłatnego przydziału drewna tartacznego - sosna w ilości 3 m3 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczanicy.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 146/XVIII/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia uchwały Zebrania Wiejskiego wsi Moszczanica w sprawie bezpłatnego przydziału drewna
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.12.2004 12:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż