Uchwała Nr 148/XIX/2004 z dnia 19 września 2004 r. w spr. zmiany zakresu wykonywania programu inwestycyjnego p.n. „Rozwój edukacyjny i sportowy Gminy” określonego uchwałą Nr 108/XIII

Uchwała Nr 148/XIX/2004
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 19 września 2004 r.

w sprawie zmiany zakresu wykonywania programu inwestycyjnego p.n. “Rozwój edukacyjny i sportowy Gminy” określonego uchwałą Nr 108/XIII/2003

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 110 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

Zmienić zakres wykonywania programu inwestycyjnego p.n. “Rozwój edukacyjny i sportowy Gminy” poprzez:
1)
zwiększenie zakresu wykonywania programu na zadaniu “Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starym Dzikowie” o wykonanie ścianek działowych, stolarki drzwiowej wewnętrznej i ocieplenie kominów na kwotę wydatków 100.000 zł, w tym wydatki w 2004 r. – 100.000 zł,
2)
zwiększenie zakresu wykonywania programu na zadaniu “Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starym Dzikowie” o “dokończenie budowy budynku dydaktycznego Gimnazjum w Starym Dzikowie” na kwotę wydatków 1.072.120,14 zł, w tym wydatki w 2005 r. – 1.072.120,14 zł.
Łączne wydatki na program po zmianach wynoszą 2.634.553,14 zł.
Wykaz zawierający limity wydatków na realizację programu inwestycyjnego p.n. “Rozwój edukacyjny i sportowy Gminy” w latach 2003-2005 po wprowadzonych zmianach zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 148/XIX/2004 z dnia 19 września 2004 r. w spr. zmiany zakresu wykonywania programu inwestycyjnego p.n. „Rozwój edukacyjny i sportowy Gminy” określonego uchwałą Nr 108/XIII
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.12.2004 14:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
14.03.2011 14:17 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
11.01.2005 13:43 Edycja dokumentu - poprawienie tytułu dokumentu
(Zbigniew Broź)
11.01.2005 13:38 Edycja dokumentu - poprawa błędnych kwot w uchwale i
załączniku

(Zbigniew Broź)
11.01.2005 13:37Dodano załącznik "Wykaz zawierający limity wydatków na
wieloletni program inwestycyjny p.n. „Rozwój
edukacyjny i sportowy Gminy”"
(Zbigniew Broź)
11.01.2005 13:35Usunięto załącznik "Wykaz zawierający limity wydatków
na wieloletni program inwestycyjny p.n. „Rozwój
edukacyjny i sportowy Gminy”"
(Zbigniew Broź)
28.12.2004 14:11 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)