Zarządzenie Nr 2/2002 z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Zastępcy Wójta Gminy Stary Dzików Stanisława Sobczyszyna

Zarządzenie Nr 2/2002
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 6 grudnia 2002 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Zastępcy Wójta Gminy Stary Dzików Stanisława Sobczyszyna

Na podstawie art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządzowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1, § 6 ust. 1 i § 10 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 61 poz. 707 z późn. zm.)

zarządzam co nastepuje:

§ 1

Ustala się wynagrodzenie dla Zastępcy Wójta Gminy Stary Dzików:

  • wynagrodzenie zasadnicze wg XVIII kat. zaszeregowania w wysokości 1.900 zł (słownie: tysiąc dziewięćset złotych),
  • dodatek funkcyjny wg 4 stawki w wysokości 85 % najniższego wynagrodzenia zasadniczego tj. w kwocie 603,50 zł (słownie: sześćset trzy złote 50/100),
  • dodatek stażowy w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego tj. w kwocie 380 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt złotych).

§ 2

Powyższe wynagrodzenie obowiązuje od dnia 6 grudnia 2002 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 2/2002 z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Zastępcy Wójta Gminy Stary Dzików Stanisława Sobczyszyna
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.01.2005 12:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż