Zarządzenie Nr 55/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie...

Zarządzenie Nr 55/2012
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 12 lipca 2012 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie pt.: "Remont zaplecza sanitarno-szatniowego przy boisku sportowym w m. Stary Dzików"

Na podstawie art. 19 i 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) i art.  31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia zamówienia publicznego: "Remont zaplecza sanitarno-szatniowego przy boisku sportowym w m. Stary Dzików" w następującym składzie:
1. Jan Nieckarz - Przewodniczący Komisji
2. Elżbieta Samagalska - Członek Komisji
3. Krzysztof Kłaczko - Członek Komisji

§ 2

Komisja przeprowadza postępowanie zgodnie z regulaminem pracy komisji przetargowej stanowiącym załącznik d ozarządzenia.

§ 3

Komisja ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia czynności związanych z prowadzonym postępowaniem i podpisania umowy z wybranym wykonawcą.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 55/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.10.2012 11:20