Zarządzenie Nr 3/2002 z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2002 rok w związku z przeniesieniami wydatków między rozdziałami i paragrafami

Zarządzenie Nr 3/2002
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 31 grudnia 2002 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2002 rok w związku z przeniesieniami wydatków między rozdziałami i paragrafami

Działając na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) i § 10 uchwały Nr 203/XXIX/2002 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 15 marca 2002 roku w sprawie budżetu gminy na 2002 rok i upoważnienia Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie, Wójt Gminy w Starym Dzikowie

zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 55.480 zł, w tym:
   
a) w dziale “Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” na kwotę 6.800 zł
   
b) w dziale “Transport i łączność” na kwotę 15.000 zł
   
c) w dziale “Gospodarka mieszkaniowa” na kwotę 2.650 zł
   
d) w dziale “Administracja publiczna” na kwotę 13.900 zł
   
e) w dziale “Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” na kwotę 258 zł
    f)
w dziale “Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na kwotę 172 zł
   
g) w dziale “Opieka społeczna” na kwotę 2.300 zł
   
h) w dziale “Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na kwotę 13.200 zł
   
i) w dziale “Kultura fizyczna i sport” na kwotę 1.200 zł

2.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 3/2002 z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2002 rok w związku z przeniesieniami wydatków między rozdziałami i paragrafami
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.01.2005 13:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż