Uchwała Nr 149/XXIII/2012
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 28 listopada 2012 r.

o zatwierdzeniu uchwały zebrania wiejskiego wsi Ułazów w sprawie bezpłatnego przydziału drewna opałowego

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 43 i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

Zatwierdzić uchwałę z zebrania wiejskiego wsi Ułazów dotyczącej bezpłatnego przydziału drewna:
- dla Kościoła Parafialnego w Ułazowie w ilości 16 mp.
- dla Świetlicy Wiejskiej w Ułazowie w ilości 4 mp.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 149/XXIII/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. o zatwierdzeniu uchwały zebrania wiejskiego wsi Ułazów w sprawie bezpłatnego przydziału drewna opałowego
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:31.01.2013 14:12
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:31.01.2013 14:12