Zarządzenie Nr 71/2012 z dnia 28 września 2012 r. w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej

Zarządzenie Nr 71/2012
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 28 września 2012 r.

w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej

Na podstawie art. 26 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję stałą Komisję Likwidacyjną do przeprowadzania likwidacji zniszczonych i bezużytecznych składników majątkowych znajdujących się w ewidencji Urzędu Gminy w Starym Dzikowie w składzie:
1. Krzysztof Kłaczko - przewodniczący Komisji Likwidacyjnej
2. Adam Sobczyszyn - członek Komisji Likwidacyjnej
3. Witold Zając - członek Komisji Likwidacyjnej
4. Ryszard Zając - członek Komisji Likwidacyjnej

§ 2

Przewodniczący Komisji ustala zespoły w składzie dwu lub trzyosobowym.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 72/2010 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 20 października 2010 r. w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej.

§ 4

Nadzór nad pracami Komisji sprawować będzie Sekretarz Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 71/2012 z dnia 28 września 2012 r. w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.02.2013 10:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż