Zarządzenie Nr 9/2003
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 5 lutego 2003 r.

w sprawie ustalenia prognozy kwoty długu na dzień 31 grudnia 2003 r.

Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmian.) i art. 115 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148)

zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam prognozę kwoty długu na dzień 31 grudnia 2003 r.:

  1. Faktyczny stan kredytów i pożyczek długoterminowych na 1.01.2003 r. - 752.600 zł
  2. Planowane spłaty w roku 2003 - 249.200 zł
  3. Planowane kredyty i pożyczki długoterminowe do zaciągnięcia w 2003 roku - 2.083.000 zł
  4. Planowana kwota długu na 31 grudnia 2003 r. - 2.586.400 zł

 

§ 2

Plan spłat – prognozę budżetową Gminy – zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 9/2003 z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia prognozy kwoty długu na dzień 31 grudnia 2003 r.
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:31.01.2005 13:15
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:12.04.2011 10:52