INFORMACJA
z wykonania budżetu Gminy Stary Dzików
za 2012 rok

Wykonanie budżetu Gminy Stary Dzików w 2012 roku przedstawia się następująco:      

Wydatki - 17.802.858,49 zł
Dochody - 17.707.531,81 zł
Przychody - 1.582.584,03 zł
Rozchody - 595.000,00 zł

Budżet Gminy zamknął się deficytem w wysokości 95.326,68 zł.

W 2012 roku Gmina Stary Dzików wykorzystała środki pochodzące z Unii Europejskiej w ramach programów:
- PO KL w wysokości – 128.377,05 zł,
- RPO na lata 2007-2013 - 677,32 zł.

Na dzień 31.12.2012 r. Gmina Stary Dzików nie posiada zobowiązań wymagalnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych.

W 2012 roku Gmina udzieliła pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 171.419,42  zł oraz otrzymała pomoc finansową od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 30.000,00 zł.

W 2012 roku Gmina Stary Dzików nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja z wykonania budżetu Gminy Stary Dzików za 2012 rok
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:29.05.2013 12:42
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:29.05.2013 12:42