Zarządzenie Nr 10/2003
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 11 marca 2003 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

§ 1

Powołuje się Komisję do przeprowadzenia procedury wyboru oferenta na realizację zadania: “BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI W m. MOSZCZANICA I UŁAZÓW

w następującym składzie:

  1. Przewodniczący – NIECKARZ Jan
  2. Sekretarz – JABŁOŃSKA Krystyna
  3. Członek – NEPELSKI Jerzy
  4. Członek – SAMAGALSKA Elżbieta
  5. Członek – SOBCZYSZYN Maria

§ 2

Komisja przygotowuje i przeprowadza postępowanie, zgodnie z instrukcjami dla Komisji Przetargowej zatwierdzonymi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

§ 3

1. Komisja rozpoczyna pracę z dniem powołania.
2.
Komisja zakończy prace z dniem zawarcia umowy z wybranym oferentem.

§ 4

Zamawiający zapewni niezbędną obsługę prac Komisji.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 10/2003 z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:31.01.2005 13:25
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:12.04.2011 10:52