Zarządzenie Nr 12/2003
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 25 marca 2003 r.

w sprawie upoważnienia do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów

Działając na podstawie art. 128 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zmian.) oraz § 8 uchwały Rady Gminy w Starym Dzikowie Nr 54/VI/2003 z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie budżetu Gminy Stary Dzików na 2003 rok Wójt Gminy Stary Dzików zarządza co następuje:

§ 1

Upoważnia się Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Starym Dzikowie i Dyrektorów Szkół do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych w ramach działów.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 12/2003 z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie upoważnienia do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:31.01.2005 13:38
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:12.04.2011 10:52