Zarządzenie Nr 13/2003
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 11 kwietnia 2003 r.

w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu na 2003 rok

Działając na podstawie art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zmian.) oraz § 14 uchwały Rady Gminy w Starym Dzikowie Nr 119/XII/96 z dnia 21 sierpnia 1996 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Wójt Gminy Stary Dzików zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się układ wykonawczy budżetu na 2003 rok z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem od Nr 1 do 68.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 13/2003 z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu na 2003 rok
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:31.01.2005 13:40
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:12.04.2011 10:53