Zarządzenie Nr 19/2003
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 16 lipca 2003 r.

w sprawie wystąpienia do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii na temat możliwości spłaty pożyczki

Działając na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmian.) i art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148)

p o s t a n a w i a m

§ 1

Wystąpić z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii na temat możliwości spłaty pożyczki bankowej w kwocie 1.360.000 zł na sfinansowanie zadania pn. “Budowa kanalizacji w m. Ułazów i Moszczanica” ze spłatą w latach 2004-2009.

§ 2

Harmonogram spłat zawiera załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 19/2003 z dnia 16 lipca 2003 r. w sprawie wystąpienia do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii na temat możliwości spłaty pożyczki
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:03.02.2005 13:14
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:12.04.2011 10:54