WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY STARY DZIKÓW

przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------___

 

Lp.

KW

Nr działki

Powierzchnia

(m2)

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

(zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Dzików)

Termin zagospoda- rowania

 

Cena nieruchomości

Wysokość opłat, stawek procentowych,

czynszu, termin wnoszenia i zasady aktualizacji

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży

użytkowania wieczystego

najmu lub dzierżawy

Termin złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo

1.

KW 8538/2

610/5 –

 327 m2

Położona na terenie wsi Nowy Dzików przy drodze powiatowej Stary Dzików – Oleszyce

Teren położony w strefie istniejących terenów osadniczych wsi Nowy Dzików (mieszkaniowo-usługowe)

 

3 200,00 zł

-

sprzedaż

07.04.2014r

2.

KW

27798

5198/1 – 0,21 ha

Położona na terenie wsi Cewków przy drodze powiatowej Cewków - Cieszanów

Teren położony w strefie istniejących terenów osadniczych wsi Cewków (mieszkaniowo-usługowe)

-

18 100,00 zł

-

sprzedaż

07.04.2014r

 

Stary Dzików 20.02.2014r


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Dzików przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:20.02.2014 14:15
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:20.02.2014 14:15