Zarządzenie Nr 28a/2003
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 30 września 2003 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzam sporządzenia spisu z natury:
1.
We wszystkich podległych jednostkach materiałów znajdujących się w magazynach i na placach budów.
2.
Rodzaj inwentaryzacji – roczna.
3.
Termin rozpoczęcia inwentaryzacji od 30.09.2003 r. a zakończenia do 31.12.2003 r.
4.
Do przeprowadzenia spisu z natury wymienionych jednostek wyznaczam zespoły spisowe zgodnie z Zarządzeniem Nr 28b/2003.
   
Osoby powołane na członków zespołu spisowego ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenia spisu z natury.
5.
Inwentaryzację należy przeprowadzić na stan do dnia 31.12.2003 r.
6.
Arkusze spisowe o numerach od 1 do 30 wydano przewodniczącemu zespołu spisowego.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 28a/2003 z dnia 30 września 2003 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:04.02.2005 14:29
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:12.04.2011 10:55