Zarządzenie Nr 83/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie Nr 83/2013
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 20 listopada 2013 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2013 rok Nr 151/XXIV/2012 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 19 grudnia 2012 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 7.400 zł, w tym:
a) w dziale
"Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" na kwotę 1.000 zł
b) w dziale "Transport i łączność" na kwotę 900 zł
c) w dziale "
Oświata i wychowanie" na kwotę 700 zł
d) w dziale "Ochrona zdrowia" na kwotę 800 zł
e)
w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
" na kwotę 4.000 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 83/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.03.2014 11:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż