Zarządzenie Nr 91/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i...

Zarządzenie Nr 91/2013
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2013 rok Nr 151/XXIV/2012 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 19 grudnia 2012 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 10.549,31 zł, w tym:
a)
w dziale "
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" na kwotę 3.000 zł
b) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 661,41 zł
c) w dziale "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
" na kwotę 0,75 zł
d) w dziale "
Oświata i wychowanie" na kwotę 1.717 zł
e) w dziale "Pomoc społeczna" na kwotę 1.609,15 zł
f) w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na kwotę 2.600 zł
g) w dziale "Kultura fizyczna
" na kwotę 961 zł, w tym zwiększa się wydatki majątkowe związane z zakupem działki pod budowę stadionu w Cewkowie o kwotę 961 zł
2. Przeznacza się rezerwę ogólną w wysokości 8.725,20 zł na odnowę parkietu w świetlicy wiejskiej w Cewkowie.
3. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 91/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.03.2014 13:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż