Zarządzenie Nr 31/2003
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 24 października 2003 r.

w sprawie powołania Komisji

§ 1

Powołuje się Komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompowniami w m. Moszczanica i Ułazów" w następującym składzie:
1.
Aniela Hulak
2.
Stanisław Sobczyszyn
3.
Jan Nieckarz

§ 2

Komisja dokona odbioru robót wykonanych przez firmę: “KONSORCJUM SANITEX I i SANITEX II", a w szczególności:
- zakres rzeczowy i finansowy
- dokumentację techniczną
- atesty i protokoły odbioru robót ulegających zakryciu

§ 3

  1. Komisja rozpoczyna pracę z dniem powołania.
  2. Komisja zakończy prace z dniem rozliczenia inwestycji.

§ 4

W koniecznych przypadkach upoważnia się Komisję do zasięgnięcia opinii ekspertów.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 31/2003 z dnia 24 października 2003 r. w sprawie powołania Komisji
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:04.02.2005 14:40
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:12.04.2011 10:56