INFORMACJA
z wykonania budżetu Gminy Stary Dzików
za 2013 rok

Wykonanie budżetu Gminy Stary Dzików w 2013 roku przedstawia się następująco:      

Wydatki - 19.343.966,20 zł
Dochody - 16.429.515,71 zł
Przychody - 3.983.109,25 zł
Rozchody - 628.899,00 zł

Budżet Gminy zamknął się deficytem w wysokości 2.914.450,49 zł.

W 2013 roku Gmina Stary Dzików wykorzystała środki pochodzące z Unii Europejskiej w ramach programów:
- PO KL w wysokości – 200.882,75 zł,
- RPO na lata 2007-2013 - 280.075,00 zł,
- PROW na lata 2007-2013 - 1.577.592,90 zł.

Na dzień 31.12.2013 r. Gmina Stary Dzików nie posiada zobowiązań wymagalnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych.

W 2013 roku Gmina Stary Dzików nie udzielała pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego oraz nie otrzymała pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego.

W 2013 roku Gmina Stary Dzików nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom.


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja z wykonania budżetu Gminy Stary Dzików za 2013 rok
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:23.05.2014 12:38
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:23.05.2014 12:38