Stary Dzików 13.08.2014r.
GPB.6733.16.2014

OBWIESZCZENIE

z dnia 13 sierpnia 2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 poz. 6547 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Polskie go Górnictwa  Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie, Oddział w Sanoku, 38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 12

wszczęto postępowanie

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pod nazwą:

1.    zagospodarowanie odwiertu Dzików 23 – KGZ Lubaczów.
2.    budowa zjazdu z drogi publicznej.
3.    ustalenie strefy oddziaływania od urządzeń technologicznych.

na działkach nr: 2039/1, 2040, obręb 5 Stary Dzików,
w sąsiedztwie działek nr: 2126 (droga gminna), 2034, 2041/2, 2044, obręb 5 Stary Dzików w gminie Stary Dzików.

W ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma można w siedzi-bie Urzędu  Gminy w Starym Dzikowie, (pokój nr.5)  zapoznać się z zamie-rzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy oraz  zgłosić ewentualne zastrzeżenia i uwagi.Wójt Gminy Stary Dzików

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie z dnia 13 sierpnia 2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:13.08.2014 14:02
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:13.08.2014 14:03