Zarządzenie Nr 1/2004 z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie Nr 1/2004
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 4 marca 2004 r.

w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 10 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70 poz. 335 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzam regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wraz z tabelą dopłat do ulgowych usług i świadczeń stanowiących załącznik do zarządzenia.
Regulamin został uzgodniony z pracownikami w dniu 5 września 2003 roku.

§ 2

Zgodnie z § 16 ust. 10 regulaminu:
1.
Dieta za czas podróży służbowej na terenie kraju na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosi 20 zł.
   
Podstawa: Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz. U. Nr 236 poz. 1991).
2.
Najniższe wynagrodzenie miesięczne pracowników na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosi 800 zł zwane wynagrodzeniem minimalnym.
   
Podstawa: Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1679).

§ 3

Określone w § 16, 17 i 20 regulaminu kwoty udzielanej pomocy świadczeń socjalnych w 2004 r. wynoszą:
I.
Do wypoczynku, o którym mowa w regulaminie:
    1.
Leczenie sanatoryjne i pobyt w placówce leczniczej do 21 dni (21 dni x 7% minimalnego wynagrodzenia) 1.176 zł
    2.
Kolonie letnie i obozy młodzieżowe nie więcej niż 14 dni x 7% minimalnego wynagrodzenia 784 zł
    3.
Wycieczki krajowe od 2-7 dni x 3% minimalnego wynagrodzenia 168 zł
   
4.
Wczasy zorganizowane we własnym zakresie 14 dni x 3% minimalnego wynagrodzenia 336 zł
II.
Cele mieszkaniowe
    1.
Na budowę budynku mieszkalnego 5.000 zł
   
2.
Wkład członkowski wykup mieszkania 4.000 zł
   
3.
Wynajem lokalu mieszkalnego 2.500 zł
    4.
Remont i modernizacja budynku mieszkalnego 2.500 zł
III.
Organizacja imprez i zakup upominków
    1.
Paczki dla dzieci pracowników, emerytów i rencistów 50 zł
    2.
Zakup paczek i/lub bonów dla pracowników, emerytów i rencistów na wniosek 200 zł
    3.
Organizacja imprez kulturalno-oświatowych 50% kosztów biletów
    4.
Jednodniowe imprezy: majówki, kuligi, grzybobrania 80% kosztów
IV.
Zapomogi
    1.
Zapomoga losowa na prośbę pracownika, emeryta i rencisty – do 1.000 zł
    2.
Zapomoga finansowa wg sytuacji materialnej pracownika, emeryta i rencisty 700 zł

§ 4

Traci moc zarządzenie Nr 3/2000 w sprawie regulaminu zakładowej działalności socjalnej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 1/2004 z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.02.2005 14:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż