Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

Stawki opłat:

1. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny:
1) od gospodarstwa domowego jednoosobowego - 14 złotych,
2) od gospodarstwa domowego dwuosobowego - 24 złote,
3) od gospodarstwa domowego trzyosobowego - 38 złotych,
4) od gospodarstwa domowego czteroosobowego i więcej - 44 złote.

2. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
1) od gospodarstwa domowego jednoosobowego - 7 złotych,
2) od gospodarstwa domowego dwuosobowego - 12 złotych,
3) od gospodarstwa domowego trzyosobowego - 19 złotych,
4) od gospodarstwa domowego czteroosobowego i więcej - 22 złote.

3. Miesięczne stawki dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, za pojemniki o określonej pojemności (jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny):
1) 1100 l - 200 zł.
2) 120 l - 28 zł.
3) 35 l - 10 zł.

4. Miesięczne stawki dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, za pojemniki o określonej pojemności (jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny):
1) 1100 l - 100 zł.
2) 120 l - 14 zł.
3) 35 l - 5 zł.

Uwaga: stawki dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (pkt 3 i 4) określają wysokość opłaty za jednokrotne opróżnienie pojemnika.

5. Roczna stawka dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku (jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny) - 120 zł (za każdy domek)

6. Roczna stawka dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku (jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny) - 60 zł (za każdy domek)

 

Terminy i sposoby wnoszenia opłat:

Opłaty miesięczne:
1) do 20 stycznia każdego roku z góry za styczeń, luty, marzec,
2) do 20 kwietnia każdego roku z góry za kwiecień, maj, czerwiec,
3) do 20 lipca każdego roku z góry za lipiec, sierpień, wrzesień,
4) do 20 października każdego roku z góry za październik, listopad, grudzień,

Opłaty roczne:
do 31 stycznia z góry za dany rok

Opłaty można wnosić przelewem na konto BS Stary Dzików 21 9094 0006 2001 0000 0039 0001 lub gotówką w kasie Urzędu Gminy Stary Dzików.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.12.2015 09:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż