Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r.

Stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych od 01.02.2020 r.

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość - 20 zł (dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących odpady biodegradowalne w kompostowniku przydomowym - zniżka w wysokości 5 zł od każdej zamieszkującej osoby).

Miesięczne stawki dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy:
1) pojemnik - 1100 l – 54,00 zł
2) worek - 120 l – 16,00 zł
3) pojemnik - 120 l – 5,89 zł
4) worek - 35 l – 4,93 zł
5) pojemnik - 35 l – 1,70 zł

W przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów powyższe stawki są podwajane.

Roczna stawka dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku (jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny) - 120 zł (za każdy domek)

Roczna stawka dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku (jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny) - 60 zł (za każdy domek)

 

Terminy i sposoby wnoszenia opłat:

Opłaty miesięczne:
1) do 20 stycznia każdego roku z góry za styczeń, luty, marzec,
2) do 20 kwietnia każdego roku z góry za kwiecień, maj, czerwiec,
3) do 20 lipca każdego roku z góry za lipiec, sierpień, wrzesień,
4) do 20 października każdego roku z góry za październik, listopad, grudzień,

Opłaty roczne:
do 31 stycznia z góry za dany rok

Opłaty można wnosić przelewem na konto:
Bank Spółdzielczy w Lubaczowie Oddział/Filia w Starym Dzikowie
08 9101 0003 2014 6100 0039 0054

lub gotówką w kasie Urzędu Gminy Stary Dzików.

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.12.2015 09:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
27.02.2020 11:42 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
20.01.2020 14:20 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
20.01.2020 13:50 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
15.01.2020 11:11 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
15.01.2020 11:03 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
15.01.2020 10:59 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
15.01.2020 10:58 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
15.01.2020 10:27Dokument został odzyskany. (Zbigniew Broź)
15.01.2020 10:27 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
13.01.2020 18:47Dokument usunięto. (Zbigniew Broź)
07.01.2020 12:57 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
07.01.2020 12:56 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
03.01.2018 08:59 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
30.12.2016 09:10 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
19.08.2016 10:37 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
19.08.2016 10:14 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
19.08.2016 10:13 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
19.08.2016 10:12 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
30.12.2015 10:58 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
30.12.2015 10:52 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
13.01.2015 10:37 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
28.08.2014 13:41 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
28.08.2014 13:39 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
28.08.2014 13:39 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)