Zarządzenie Nr 3/2004 z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia prognozy kwoty długu na dzień 31 grudnia 2004 r.

Zarządzenie Nr 3/2004
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 6 kwietnia 2004 r.

w sprawie ustalenia prognozy kwoty długu na dzień 31 grudnia 2004 r.

Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmian.) i art. 115 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148)

zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam prognozę kwoty długu na dzień 31 grudnia 2004 r.:
1.
Faktyczny stan kredytów i pożyczek długoterminowych na 1.01.2004 r. 2.134.400 zł
2. Planowane spłaty w roku 2004 936.484 zł
3.
Planowana kwota długu na 31 grudnia 2004 r. 1.197.916 zł

§ 2

Plan spłat – prognozę budżetową Gminy – zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 3/2004 z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia prognozy kwoty długu na dzień 31 grudnia 2004 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.02.2005 14:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż