Zarządzenie Nr 4/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie powołania gospodarstwa pomocniczego przy Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie

Zarządzenie Nr 4/2004
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 30 kwietnia 2004 r.

Działając na podstawie art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 18 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 46 poz. 543 z późn. zm.) – postanawiam:

§ 1

Powołać gospodarstwo pomocnicze przy Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie pod nazwą “Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Gminy w Starym Dzikowie”.

§ 2

Określić siedzibę gospodarstwa pomocniczego, 37-632 Stary Dzików ul. Kościuszki 78.

§ 3

Przekazać składniki majątkowe niezbędne do funkcjonowania gospodarstwa.

§ 4

Ustalić następujący zakres działalności zakładu:
-
remonty i modernizacja obiektów budowlanych będących własnością gminy,
-
remonty i modernizacja chodników na terenie gminy,
-
gospodarowanie komunalnymi zasobami mieszkaniowymi i lokalowymi,
-
gospodarowanie mieniem komunalnym – gruntami rolnymi,
-
gospodarstwo pomocnicze może świadczyć usługi i przyjmować zadania zlecone przez inne podmioty w ramach swoich możliwości przerobowych po zaspokojeniu potrzeb Urzędu Gminy w Starym Dzikowie.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.05.2004 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 4/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie powołania gospodarstwa pomocniczego przy Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.02.2005 14:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż