Zarządzenie Nr 55/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej


Zarządzenie Nr 55/2014
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 26 czerwca 2014 r.


w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2014 rok Nr 217/XXXVI/2013 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 18 grudnia 2013r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 533,00 zł w tym:a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" na kwotę 533,00 zł.
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 55/2014
z dnia 26 czerwca 2014 r.

Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków

Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Zwiększenia w złZmniejszenia w zł
1.801Oświata i wychowanie533,00533,00
 80101Szkoły podstawowe43,0043,00
 4430Różne opłaty i składki43,000,00
 4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej0,00230,00
 80110Gimnazja publiczne0,0043,00
 4430Różne opłaty i składki0,0043,00
 80148Stołówki szkolne230,000,00
 4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej230,000,00
 80195Pozostała działalność260,00260,00
 4210Zakup materiałów i wyposażenia0,00260,00
 4300Zakup usług pozostałych260,000,00


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 55/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.09.2014 09:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż