Zarządzenie Nr 58/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz wykonywania zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej i...

Zarządzenie Nr 58/2014
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz wykonywania zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników

Na podstawie art. 2071 w związku z art. 2091 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) w zw. z art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. 142 poz. 1591, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wyznaczam p. Marka Buczko i p. Jerzego Małeckiego - pracowników tut. Urzędu - do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Z-cy Wójta Gminy Stary Dzików.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 58/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz wykonywania zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej i...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.09.2014 10:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż